EFT Bosna i Hercegovina


Energy Financing Team d.o.o. Bileća

Srpske vojske 9
89230 Bileća
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 59 270 410
Fax: +387 59 270 411
Email: bosnaihercegovina@eft-group.net

EFT GrupaEFT Grupa je jedinstvena evropska trgovačka i investiciona kompanija, s glavnim operativnim fokusom na zemlje centralne i jugoistočne Evrope uključujući i Tursku. EFT nastavlja da bude pionir u trgovini i inovacijama na svom području djelovanja, kao lider u razvoju tržišta električne energije jugoistočne Evrope kroz trgovinu i ulaganja u nove proizvodne kapacitete.

Grupa je vlasnik i operater rudnika lignita i termoelektrane Stanari, u Bosni i Hercegovini, instalisane snage od 300 MW koju je samu razvila. Pored termoelektrane Stanari, EFT Grupa gradi i hidroelektranu Ulog, instalisane snage od 35MW, takođe u Bosni i Hercegovini. Cilj EFT Grupe je da postane prva integrisana elektroenergetska kompanija u privatnom vlasništvu u jugoistočnoj Evropi.

Informacija za kupceSvaki kupac električne energije u Bosni i Hercegovini ima pravo izabrati svoga snabdjevača električnom energijom.

To znači, da ima mogućnost odlučiti od kojeg će snabdjevača nabavljati električnu energiju i izabrati onu ponudu za snabdijevanje koja mu najbolje odgovara.

Svi kupci imaju pravo da kupuju električnu energiju na otvorenom tržištu i zaključuju ugovor o snabdijevanju sa snabdjevačem električne energije koga sami izaberu, odnosno koji im odgovara.

Energy Financing Team d.o.o. Bileća nudi uslugu snabdijevanja električnom energijom na teritoriji BiH po veoma povoljnim uslovima i pri tome nudi:
  • dugoročno partnerstvo, konkurentnu cijenu i fleksibilnost

  • sigurnost snabdijevanja iz portfolija sa različitim izvorima energije (hidro, termo, solarni, vjetar...)

  • arbitražu na energetskim tržištima u susjednim zemljama za snabdijevanje potrošača po optimalnoj cijeni

  • sopstvenu proizvodnju iz TE Stanari instalisane snage 300MW

  • uslugu upravljanja portfolijom, po mjernom mjestu ili grupama mjernih mjesta

  • trgovačku platformu EFT Grupe za potrošače

  • upravljanje finansijskim rizikom, koje se radi u Švajcarskoj.

Za više informacija posjetite sekciju dokumenta ili nas kontaktirajte na bosnaihercegovina@eft-group.net.