EFT Hrvatska


EFT Hrvatska d.o.o.

Trnjanska cesta 65
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel: +385 1 619 4748
Email: hrvatska@eft-group.net

EFT GrupaEFT Grupa je jedinstvena europska trgovačka i investicijska kompanija, s glavnim operativnim fokusom na zemlje centralne i jugoistočne Europe uključujući i Tursku. EFT nastavlja da bude pionir u trgovini i inovacijama na svom području djelovanja, kao lider u razvoju tržišta električne energije jugoistočne Europe kroz trgovinu i ulaganja u nove proizvodne kapacitete.

Grupa je vlasnik i operater rudnika lignita i termoelektrane Stanari, u Bosni i Hercegovini, instalirane snage od 300 MW koju je samu razvila. Pored termoelektrane Stanari, EFT Grupa gradi i hidroelektranu Ulog, instalirane snage od 35MW, također u Bosni i Hercegovini. Cilj EFT Grupe je da postane prva integrirana elektroenergetska kompanija u privatnom vlasništvu u jugoistočnoj Evropi.