EFT Srbija


EFT Trade d.o.o.

Španskih boraca 3/IV
11070 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 11 021
Email: srbija@eft-group.net

EFT GrupaEFT Grupa je jedinstvena evropska trgovačka i investiciona kompanija, s glavnim operativnim fokusom na zemlje centralne i jugoistočne Evrope uključujući i Tursku. EFT nastavlja da bude pionir u trgovini i inovacijama na svom području delovanja, kao lider u razvoju tržišta električne energije jugoistočne Evrope kroz trgovinu i ulaganja u nove proizvodne kapacitete.

Grupa je vlasnik i operater rudnika lignita i termoelektrane Stanari,u Bosni i Hercegovini, instalisane snage od 300 MW koju je samu razvila. Pored termoelektrane Stanari, EFT Grupa gradi i hidroelektranu Ulog, instalisane snage od 35 MW, takođe u Bosni i Hercegovini. Cilj EFT Grupe je da postane prva integrisana elektroenergetska kompanija u privatnom vlasništvu u jugoistočnoj Evropi.

Trgovina i snabdevanje električnom energijomLicencirane kompanije EFT Grupe za trgovinu na veliko u Republici Srbiji su EFT Trade d.o.o. Beograd i Energy Financing Team (Switzerland) AG, dok se snabdevanjem krajnjih kupaca, a u skladu sa relevantnim zakonskim propisima, bavi kompanija EFT Trade d.o.o. Beograd.

Informacije o snabdevanju krajnjih kupacaSvaki kupac električne energije ima pravo da na slobodnom tržištu izabere komercijalnog snabdevača električnom energijom. Ovo praktično znači da svi kupci imaju pravo i mogućnost da slobodno odluče od kog će snabdevača nabavljati električnu energiju i da izaberu onog ponuđača čija im ponuda za snabdevanje najviše odgovara, kao i da u slučaju promene snabdevača to besplatno i učine u propisanom roku (21 dan). Sama isporuka električne energije, bez obzira na izabranog komercijalnog snabdevača, u svakom slučaju i dalje ostaje u isključivoj nadležnosti Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd ili pak Operatora prenosnog sistema AD „Elektromreža Srbije“ ukoliko je priključak kupca na visokom naponu.
EFT Trade d.o.o. Beograd nudi uslugu komercijalnog snabdevanja električnom energijom u Republici Srbiji po veoma povoljnim uslovima i pri tome nudi:
  • dugoročno partnerstvo, konkurentnu cenu i fleksibilnost,

  • sigurnost snabdevanja iz sopstvenog diversifikovanog portfolija sa različitim izvorima energije (hidro, termo, solarne, vetar...),

  • dodatnu sigurnost zbog sopstvene proizvodnje iz termoelektrane Stanari instalisane snage 300 MW,

  • pristup i učešće na domaćoj berzi električne energije SEEPEX,

  • arbitražu na tržištima električne energije u susednim zemljama radi snabdevanja svojih potrošača po optimalnoj ceni,

  • korisnički portal EFT Grupe za potrošače koji imaju sklopljen ugovor sa EFT Trade d.o.o. Beograd,

  • upravljanje finansijskim rizikom, koje se radi u Švajcarskoj.

Za više informacija o uslovima i načinu izbora i promene snabdevača posetite sekciju „Dokumenta“, dok je za dostavljanje konkretne ponude potrebno da nas direktno kontaktirate elektronskom poštom na adresu eft-snabdevanje@eft-group.net ili na besplatan telefon 0800-111-005.

DokumentaZakon o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/2014)

Uredba o uslovima isporuke i snadbevanja električnom energijom („Službeni glasnik RS“, broj 63/2013)

Pravila o promeni snabdevača („Službeni glasnik RS“, br. 65/15 i 10/17) „interno prečišćen tekst“

Odluka o izmenama i dopunama Pravila o promeni snabdevača („Službeni glasnik RS“, broj 10/2017)

Pravila o promeni snabdevača („Službeni glasnik RS“, broj 65/2015)


Pravila o radu tržišta električne energije

Cenovnik za pristup i korišćenje sistema za distribuciju električne energije

Uredba o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije

Opšti uslovi snabdevanja električnom energijom

Korisnički internet portalhttp://www.retail-srb.eft-group.net/

Kontakteft-snabdevanje@eft-group.net