EFT Srbija


EFT Trade d.o.o.

Kraljice Natalije 11
11000 Beograd
Republika Srbija

Tel: +381 11 30 11 021
Email: srbija@eft-group.net

EFT GrupaEFT Grupa je jedinstvena evropska trgovačka i investiciona kompanija čiji je glavni operativni fokus na zemlje centralne i jugoistočne Evrope. EFT nastavlja da bude pionir u trgovini i inovacijama na svom području delovanja, kao lider u razvoju tržišta električne energije jugoistočne Evrope kroz trgovinu i ulaganja u nove proizvodne kapacitete.

Grupa je vlasnik i operater rudnika lignita i termoelektrane Stanari koji su locirani u Bosni i Hercegovini. Pored već izgrađene TE Stanari instalisane snage 300 MW, koju je sama razvila, EFT Grupa gradi i hidroelektranu Ulog, instalisane snage 35 MW, kao i solarnu elektranu Bileća, instalisane snage 60 MW, takođe u Bosni i Hercegovini. Puštanjem u komercijalni rad svoje prve elektrane, EFT Grupa je ostvarila jedan od svojih primarnih ciljeva i postala prva integrisana elektroenergetska kompanija u privatnom vlasništvu u jugoistočnoj Evropi.

Trgovina električnom energijomLicencirana kompanija i balansno odgovorna strana EFT Grupe za trgovinu na veliko u Republici Srbiji je „Energy Financing Team (Switzerland) AG“.